De Orde Der Dingen

‘De Orde Der Dingen’ is een publicatie van Cym (Simone van Groenestijn). Op het eerste gezicht lijkt de publicatie te bestaan uit zwart-wit foto’s. Bij beter kijken is er op iedere foto ook een element in kleur te ontdekken. De foto’s laten alledaagse beelden zien uit de directe leefomgeving van Cym. Het grootste gedeelte van de foto’s is gemaakt in de omgeving van Woerden, in het Groene Hart van Nederland. Door het selectief uitlichten van een detail in kleur, lijken de alledaagse beelden te vervreemden. Beelden die we dagelijks om ons heen zien, gaan we ineens vanuit een ander perspectief bekijken. Dit effect wordt in de publicatie versterkt door de bijbehorende vragen.

In de publicatie ‘De Orde Der Dingen’ voegt Cym aan iedere foto een vraag toe. Door de vraag bij de foto wordt de kijker gedwongen de foto nog eens te bekijken, deze keer met een nieuwe blik, vanuit een nieuw perspectief. De vragen geven een inkijk in hoe Cym de wereld om haar heen waarneemt. Tegelijkertijd laten de vragen ons nadenken over hoe wij zelf de wereld om ons heen waarnemen.

De publicatie ‘De Orde Der Dingen’ kost 15 Euro en is te bestellen via info@vlinderstok.nl

De Orde Der Dingen – 56 pagina’s
ISBN 978-94-91892-01-1 NUR 652

Close Menu