Typecursus voor kinderen

Typecursus voor kinderen

Vanaf cursusjaar 2018-2019 is het mogelijk om als onderdeel van de wekelijkse cursus programmeren ook een typecursus te volgen. De typecursus wordt voor een voordelig bedrag als extra optie aangeboden aan kinderen die wekelijks naar de creatieve computercursus komen.

De typecursus is interessant voor kinderen vanaf ongeveer 9 jaar. Belangrijk bij de typecursus is dat er regelmatig thuis geoefend wordt. In de wekelijkse computercursus staat het leren programmeren centraal. Maar bij ICT-basisvaardigheden hoort ook het vlot kunnen typen. Kinderen die hebben leren blind typen met tien vingers hebben op de middelbare school een grote voorsprong. Op de middelbare school moeten er steeds meer teksten digitaal worden ingeleverd. Als je vlot kunt typen met tien vingers, kun je je concentreren op de inhoud van de tekst en hoef je niet meer te zoeken naar de letters op het toetsenbord. Ook voor kinderen met spellingproblemen en/of dyslexie helpt het enorm als zij vlot kunnen typen. Voor kinderen met dyslexie zijn er speciale extra opties bij het leren typen. Juist voor kinderen met dyslexie kan het vlot leren typen hen ook helpen bij het beter leren spellen!

Leerlingen die meedoen met de typecursus krijgen een licentie van één jaar voor het online type-programma. Als leerlingen thuis regelmatig oefenen is een jaar meer dan genoeg om het type-diploma te kunnen halen. Mocht een jaar niet genoeg blijken te zijn, dan kan de licentie met nog een jaar worden verlengd.

Twijfel je nog? Leerlingen mogen de cursus altijd eerst uitproberen. Twijfel je of je kind thuis wel wil oefenen? Het helpt als kinderen zien dat de andere kinderen in de groep ook meedoen met de typecursus en ook moeten oefenen! Leren typen gaat niet vanzelf, maar als je het eenmaal kunt, ben je, ook als kind, heel blij dat je er je tijd in hebt geïnvesteerd! Het levert heel veel op!

Kosten: voor slechts EUR 49,- kunnen kinderen die wekelijks naar de computercursus komen hun type-diploma halen.

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met Simone van Groenestijn
via e-mail (cym@crea.computer) of via telefoon/WhatsApp (06 23 76 43 95).

Close Menu